Anna Hryniewicz’  abstract painting


Anna and studio


Anna Hryniewicz draws us into her colour fields by her vigorous, dramatic and energetic painting. I want to live in these colourscapes - whether they be landscape, mindscape, or heartscape. Once we had to travel to immerse ourselves in the experience of other visual art traditions; now the vibrancy of other traditions comes to us in the guise of an incoming generation of artists from other parts of the globe. Anna Hryniewicz is part of this new force which will invigorate and augment visual art culture on this island, in particular the practice of abstract painting. 

                                                                                  Paula MeehanMagda Snarska on the work of Anna Hryniewicz:

… The works of Anna Hryniewicz result from artistic considerations of the light problem in the picture. In her abstract compositions she makes an unusual record of light which constitutes a synthesis of her personal experiences. With great patience and inquiring mind she creates colorful compositions and in this way she presents her emotional and visual feelings by means of painting. The intensification of such a mature artistic ‘translation’ comes from the clear composing of colorful ranges in which the author moves with natural grace and intuition. Spontaneity of painting expression, deep sensitivity as well as humbleness in arriving at interesting solutions all determine the values of this painting. The meeting with her pictures is a journey through extraordinary lit up remote parts created on canvas thanks to great sensitivity and imagination of the author…’

                                                                    Magda Snarska              

             

(PL)

Prace Anny Hryniewicz są efektem artystycznych rozważań problemu światła w obrazie. W kompozycjach abstrakcyjnych autorka dokonuje niezwykłego zapisu światła będącego syntezą przeżyć osobistych. Z wielką cierpliwością dociekliwością tworzy kompozycje barwne przekładając swoje emocjonalne i wizualne wzruszenia na język malarstwa. Podporą tego jakże dojrzałego artystycznie translatorstwa jest klarowne komponowanie gam kolorystycznych, w których autorka porusza się z wielkim wdziękiem i wyczuciem. Spontaniczność ekspresji malarskiej, wielka wrażliwość estetyczna oraz pokora w docieraniu do interesujących rozwiązań stanowią o zaletach tego malarstwa. Spotkanie z jej obrazami to podróż w niezwykłe rozświetlone zakątki stworzone na płótnach dzięki wielkiej wrażliwości i wyobraźni autorki…"                                                                                                                                              

                                                                         prof.Magda Snarska
Anna Hryniewicz on Rua Red Winter Show opening 2015

Anna Hryniewicz on RUA RED Winter Show opening 2015fotozwystawy


galeria copy exp2


gaude mater all2
© astved 2013