Anna Hryniewicz’  abstract painting


solo exhibition 

Ranelagh Art Centre, Dublin 6

Guest speaker Eamon Colman

Anna Hryniewicz solo show opening by Eamon Colman

Anna Hryniewicz with Eamon Colman opening her exhibition in Ranelagh Arts, Dublin 26.04.

2018


Anna and studio


Anna Hryniewicz draws us into her colour fields by her vigorous, dramatic and energetic painting. I want to live in these colourscapes - whether they be landscape, mindscape, or heartscape. Once we had to travel to immerse ourselves in the experience of other visual art traditions; now the vibrancy of other traditions comes to us in the guise of an incoming generation of artists from other parts of the globe. Anna Hryniewicz is part of this new force which will invigorate and augment visual art culture on this island, in particular the practice of abstract painting. 

                                                                                       Paula MeehanAnna Hryniewicz paints expressively and dynamically. In her paintings, she has temporarily abandoned contemplation on light as well as horizontally banded landscape-implying composition. Contemporarily, the artist’s works are full of vigour and colour energy vibration; they constitute space of artistic games, of incidents and events not only related to colour but also to personal experience, of uncalculated traces filled with movement, changeability and varying in quality notations of the very process of creating. Such notations (...) are a realisation of so-called action within the painting – indeed beautiful in its nature. The accumulation of seemingly spontaneous traces and colour expressions, which refer to European 50s’ and 60s’ Informalism, is made more profound by previous experiences and the author’s moulding of the internal luminosity of her artistic representation. (...) To me, they constitute a vivid connotation of emotions and impulsive expression of 'here and now', which allows release of unexplored currents of our subconscious.

  

                                                            Marian PanekMagda Snarska on the work of Anna Hryniewicz:

… The works of Anna Hryniewicz result from artistic considerations of the light problem in the picture. In her abstract compositions she makes an unusual record of light which constitutes a synthesis of her personal experiences. With great patience and inquiring mind she creates colorful compositions and in this way she presents her emotional and visual feelings by means of painting. The intensification of such a mature artistic ‘translation’ comes from the clear composing of colorful ranges in which the author moves with natural grace and intuition. Spontaneity of painting expression, deep sensitivity as well as humbleness in arriving at interesting solutions all determine the values of this painting. The meeting with her pictures is a journey through extraordinary lit up remote parts created on canvas thanks to great sensitivity and imagination of the author…’

                                                                    Magda Snarska              

             

(PL)

Prace Anny Hryniewicz są efektem artystycznych rozważań problemu światła w obrazie. W kompozycjach abstrakcyjnych autorka dokonuje niezwykłego zapisu światła będącego syntezą przeżyć osobistych. Z wielką cierpliwością dociekliwością tworzy kompozycje barwne przekładając swoje emocjonalne i wizualne wzruszenia na język malarstwa. Podporą tego jakże dojrzałego artystycznie translatorstwa jest klarowne komponowanie gam kolorystycznych, w których autorka porusza się z wielkim wdziękiem i wyczuciem. Spontaniczność ekspresji malarskiej, wielka wrażliwość estetyczna oraz pokora w docieraniu do interesujących rozwiązań stanowią o zaletach tego malarstwa. Spotkanie z jej obrazami to podróż w niezwykłe rozświetlone zakątki stworzone na płótnach dzięki wielkiej wrażliwości i wyobraźni autorki…"                                                                                                                                              

                                                                       Magda SnarskaAnna Hryniewicz maluje bardzo ekspresyjnie i dynamicznie. Porzuciła na jakiś czas rozważania problemu światła w obrazie i pasmowe, poziome podziały kompozycyjne sugerujące przestrzeń pejzażu. Obecnie jej prace są pełne wigoru, wibracji energii koloru, gdzie na powierzchni płótna rozgrywają się malarskie gry,  incydenty, zdarzenia nie tylko kolorystyczne, ale także swoistego rodzaju bardzo osobiste, niewykalkulowane zapisy pełne ruchu, zmienności, odmiennych jakości notacji samego procesu tworzenia. (…) To realizacja o swoistej urodzie tak zwanego dziania się w obrazie. Nawarstwianie przez artystkę pozornie swobodnych zapisów i ekspresji kolorystycznych nawiązujących charakterem do informelowych działań z lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych ubiegłego wieku malarzy europejskich, pogłębione jest wcześniejszymi doświadczeniami i pracą nad wewnętrzną świetlistością wyobrażenia malarskiego. (…) Kompozycje artystki (…) są żywą konotacją emocji, prawie automatyczną impulsywną wypowiedzią “teraz i tutaj”, wyzwalającą niezbadane nurty naszej podświadomości.

                                                                     Marian Panek
Anna Hryniewicz on Rua Red Winter Show opening 2015

           Anna Hryniewicz on RUA RED Winter Show opening 2015
© astved 2013